De kracht van Mood

De afgelopen jaren heeft Mood Concepts haar orderportefeuille gestaag zien groeien. De sleutel tot deze positieve ontwikkeling vormt (volgens onze opdrachtgevers) de persoonlijke aandacht en bovenal het maatwerk dat wij leveren. Ieder evenement en iedere opdrachtgever is immers anders en heeft een andere doelstelling voor ogen.

Mood Concepts benut graag haar inlevingsvermogen, expertise en creativiteit om met u mee te denken. Wij zullen het door u gewenste resultaat vertalen naar een allesomvattend concept-op-maat.


Na een persoonlijke briefing beginnen wij met de inventarisatie. Het is van belang informatie in te winnen over o.a. de aanleiding, de aard en het karakter van uw beoogde activiteit, de samenstelling en interesses van de doelgroep, het budget en de planning. Na een interne brainstorm waaruit een aantal mogelijke denkrichtingen voortkomen, vindt er een terugkoppeling plaats.

Wij presenteren de mogelijke concepten, inclusief budgetindicaties, en geven altijd een eerlijk advies over de haalbaarheid. Met de informatie uit de terugkoppeling gaan we aan de slag om het gekozen concept te verfijnen. U ontvangt altijd eerst een definitief conceptvoorstel voordat wij met de productie en organisatie aan de slag gaan.