Achterhoek Plaza

Datum: augustus 2017
Locatie: Centrum Doetinchem
Doelstelling: Conceptontwikkeling Achterhoek Plaza

Het Graafschap College heeft in nauwe samenwerking met een aantal strategische partners een concept ontwikkeld voor het voormalige V&D-pand aan de Hamburgerstraat in het centrum van Doetinchem, onder de werktitel "Achterhoek Plaza". Dit plan is ontwikkeld voor het gehele pand en kent de volgende essentie: ACHTERHOEK PLAZA biedt een creatieve werkplek voor innovatie, creatie en groei. Het bouwt een brug tussen start-ups, ondernemers, onderwijs en overheid. Door ze samen onder te brengen binnen één locatie creëert ACHTERHOEK PLAZA een omgeving waarin men van elkaar kan leren en met elkaar kan groeien.

Bedrijven, overheid en onderwijs worden verbonden, innovatie wordt versterkt, er wordt een nauwe samenwerking tussen onderwijs en bedrijven gerealiseerd, het biedt een aantrekkelijke leeromgeving voor studenten en startende ondernemers worden er ondersteund. Om groei te bewerkstellingen, of je nu een startende ondernemer, een gevestigde ondernemer of student bent, biedt het ACHTERHOEK PLAZA verschillende services en faciliteiten, zoals flexibele werkplekken, vergaderruimten, eventruimten, ontmoetingsplekken, retail en horeca.

Het initiatief zal de binnenstad van Doetinchem laten floreren en zal op 2e termijn als regionale uitvliegbasis fungeren voor satellieten elders in de Achterhoek en Liemers. De locatie is verzekerd van voldoende aanloop (publiek), is goed bereikbaar en beschikt over voldoende parkeergelegenheid (en fietsenstalling) in de directe nabijheid.

Mood Concepts verzorgd het projectmanagement voor de conceptontwikkeling van dit prestigieuze project. Voor meer informatie : www.achterhoekplaza.nl.